Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu / Oferta z dnia: 26/05/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: WrocłAw / dolnośląskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją, praca na komputerze.

Zakres zadań

 • prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanu zachowania, stanów prawno -własnościowych, aktualnego sposobu użytkowania
 • przedstawianie wniosków w zakresie wpisu/ skreśleń z rejestru zabytków, prowadzenie spraw związanych z wojewódzką ewidencją zabytków
 • przedstawianie wniosków w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu zachowania i użytkowania zabytków
 • przygotowywanie opinii, wytycznych i zaleceń konserwatorskich
 • przygotowywania decyzji administracyjnych i postanowień
 • nadzór konserwatorski nad badaniami architektonicznymi, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi
 • opracowywanie wniosków do planów i studiów, opiniowanie studiów i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie finansowania z budżetu państwa prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, opiniowanie kosztorysów i nadzorowanie tych prac
 • opiniowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów opieki nad zabytkami, gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych i planów ich ochrony, innych aktów prawa miejscowego
 • opiniowanie wniosków o uznanie za Pomnik Historii
 • prowadzenie kontroli zabytków, wydawanie zaleceń i nakazów; współpraca ze stanowiskiem ds. organizowania kontroli, koordynacji administracyjnych kar pieniężnych, egzekucji nakazów i administracyjnych kar pieniężnych w zakresie egzekucji nakazów i administracyjnych kar pieniężnych
 • składanie zawiadomień o wykroczeniach i przestępstwach wobec zabytków do Policji, Sądów, Prokuratur
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkachWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - historia sztuki, ochrona zabytków, architekt lub inżynier budowlany posiadający wiedzę i zainteresowania z zakresu historii architektury i urbanistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność redakcyjne i formułowania myśli w mowie i piśmie
 • umiejętność analityczne i rozwiązywania problemów
 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność i kreatywność
 • obsługa programu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft OfficeDane firmowe

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj