Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej / Oferta z dnia: 26/05/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: SkarżYsko-Kamienna / świętokrzyskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracyPraca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno - orzeczniczych. W trakcie prowadzonych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem, praca na wysokości.
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego /czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie/, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca wymaga umiejętności utrzymania dobrych kontaktów interpersonalnych. Stres związany z prowadzeniem spraw pod presją czasu, bezpośrednie przyjmowanie interesantów, samodzielne myślenie, inspekcje z udziałem stron.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze. Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Zakres zadań

 • Prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;


 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych;


 • Prowadzenie spraw związanych z zakończenie budowy obiektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na użytkowanie;


 • Kontrola dokumentów dot. prowadzenia robót budowlanych, przekazania obiektów budowlanych do użytkownania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych;


 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, pism w sprawach należących do właściwości organu nadzoru budowlanego określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa;


 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych;


 • Prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz okresowej sprawozdawczości;


 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;


 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania

Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z nadzorem budowlanym

 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;


 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonanwczych do tych ustaw;


 • Prawo jazdy kat. B ;


 • Pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;


 • Znajomość obowiązujacych przepisów i procedur w administracji, a także umiejętność interpretacji tych przepisów;


 • Umiejętność obsługi komputera;


 • Posiadanie obywatelstwa polskiego


 • Korzystanie z pełni praw publicznych


 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe

 • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, zdolności analitycznego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, terminowość, umiejętność redagowania pism urzędowych;


 • dobra organizacja własnej pracy, odporność na stres.

Dane firmowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj