Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A / Oferta z dnia: 10/07/2024


Oferowana praca

Stanowisko: Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 4/1/2)​
Miejsce pracy: Sosnowiec / śląskie / Polska

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu: Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych,


 • współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu,


 • współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,


 • współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu,


 • współudział w identyfikacji i raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu/projektu oraz współudział w podejmowaniu działań zapobiegających,


 • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności oraz w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej.


 • współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,


 • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego wdrażania i trwałości projektu oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,


 • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,


 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,


 • wiedza zawodowa z zakresu inwestycji, warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,


 • znajomość pakietu MS Office i MS Project na poziomie średnio zaawansowanym,


 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,


 • czynne prawo jazdy kat. B,


 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,


 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,


 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,


 • otwartość na zmianę.

Oferujemy

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę


 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą


 • Opieka medyczna


 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa


 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji


 • Karta Multisport

Dane firmowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj