Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy / Oferta z dnia: 10/08/2022


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża ogólnobudowlana)
Miejsce pracy: Warszawa / mazowieckie / Polska

Opis stanowiska

GŁÓWNE ZADANIA:
 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,


 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i ryczałtowanym,


 • sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonywanych robót remontowych i konserwacyjnych,


 • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa


 • sporządzanie przedmiarów robót z podaniem pozycji KNR,


 • wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,


 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków,


 • udział w sporządzaniu planów rzeczowych i finansowych dotyczących remontów bieżących.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • uprawnienia projektowe,


 • przynależność do OIIB (potwierdzenie),


 • znajomość przepisów prawa budowlanego, znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy prawo zamówień publicznych.


 • wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w zakresie ogólnobudowlanym,


 • obywatelstwo polskie,


 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


 • nieposzlakowana opinia
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • terminowość, systematyczność i dobra organizacja pracy,


 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Dane firmowe

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj