Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze / Oferta z dnia: 29/03/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona GóRa / lubuskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa;
- praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 metrów;
- stres związany z obsługą petentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe;
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • prowadzenie postępowań dotyczacych administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • reprezentowanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym w sprawach dotyczących czynów zabronionych zagrażających ochronie zabytków, dziedzictwu kulturowemu;
 • kierowanie odpowiednio do policji, prokuratury zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji, w tym wydawanie postępowań o nałożeniu grzywny i ich monitorowanie.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji, historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywnosć;
 • prawo jazdy kat. BDane firmowe

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj