Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie / Oferta z dnia: 14/02/2018


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin / lubelskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

praca w urzędzie , inspekcje w terenie

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji i weryfikacji stanowisk archeologicznych
 • wydawanie pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie badań archeologicznych
 • wydawanie decyzji dotyczących przekazywania zabytków w depozyt muzeów lub innych jednostek organizacyjnych
 • sporządzanie protokołów potwierdzających przekazanie zabytków w depozyt muzeum lub innej jednostki organizacyjnej
 • gromadzenie dokumentacji prac badawczych, w tym egzekwowanie od badaczy obowiązku przekazania do LWKZ dokumentacji z przebiegu badań i opracowania ich wyników , inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków
 • nadzór konserwatorski nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi w oparciu o pozwolenia konserwatorskie,
 • wykonywanie kontroli mających na celu dokonanie oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabepieczenia zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt muzeum i innym jednostkom organizacyjnym
 • przygotowywanie projektów decyzji i dokumentacji w zakresie dotyczącym wpisów stanowisk archeologicznych do rejestru zabytkówWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i pismie
 • samodzielność i komunikatywnośćDane firmowe

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj