Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie / Oferta z dnia: 12/06/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Lublin / lubelskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych, praca przy komputerze, praca na wysokości powyżej 3 m (podczas wykonywania czynności inspekcyjno - kontrolnych), prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Przeprowadzanie w terenie kontroli planowych i doraźnych u sprzedawców i producentów wyrobów budowlanych
 • Sporządzanie przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego SNRWB dokumentacji kontrolnej wraz z dokumentacją techniczną wyrobów budowlanych
 • Opracowywanie wystąpień pokontrolnych
 • Gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzenia protokołu kontroli
 • Prowadzenie baz danych dotyczących wyrobów budowlanych oraz producentów i dystrybutorów tych wyrobów
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wyrobami budowlanymi i rynkiem wyrobów w zakresie ustaw i rozporządzeń oraz bieżąca ich aktualizacja
 • Kontrolowanie wprowadzanych do obrotu i stosowania wyrbów budowlanych dopuszczonych do obrotu i użytkowania w budownictwieWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność edycji i redagowania pism
 • Łatwość komunikacjiDane firmowe

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj