Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku / Oferta z dnia: 17/02/2014


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli
Miejsce pracy: GdańSk / pomorskie / Polska

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego w celu badania prawidłowości wykonywania zadań przez organ określonych w prawie budowlanym
 • Przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej w celu badania prawidłowości wydawanych w toku postępowań administracyjnych rozstrzygnięć pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego
 • Przygotowuje propozycje zaleceń pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych
 • Przygotowuje projekty wniosków o odpowiedzialność zawodową do izb samorządu zawodowego w celu wyegzekwowania odpowiedzialności zawodowej od osób wykonująchc samodzielne funkcje techniczne w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa budowlanego przez te osoby
 • Udziela informacji i wyjaśnień z prowadzonych kontroli organom administracji państwowej
 • Wykonuje analizy z przeprowadzonych kontroli celem przygotowania materiałów szkoleniowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
 • Przeprowadza weryfikację stanów faktycznych w terenie w odniesieniu do prowadzonych kontroli celem prawidłowej realizacji zadań kontrolnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika znajomo s ci aktualnych przepisów prawa zarówno budowlanego (w tym norm technicznych), administracyjnego oraz egzekucyjnego. Stanowisko pracy wymaga znacznej samodzielności w realizacji zadań. Praca w terenie (kontrole) jak i w siedzibie organu. Wyjazdy słuzbowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcjiWymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane, administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
wymagania dodatkowe
 • język angielski na poziomie komunikatywnymDane firmowe

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj