Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu / Oferta z dnia: 22/03/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Miejsce pracy: Poznań / wielkopolskie / Polska

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU: 1STANOWISKA: 1MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:Poznań, ul. Kościuszki 95ADRES URZĘDU:Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych


 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu


 • praca wykonywana w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy służbowe)


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę


 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego


 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych


 • budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych


 • klatka schodowa o stromych, przekraczających normatyw stopni, schodach z poręczami


 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe


 • w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarnych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę


 • dodatek stażowy


 • dodatkowe wynagrodzenie roczne


 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy


 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)


 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego


 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta


 • ruchomy system czasu pracy
ZAKRES ZADAŃ

 • rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych


 • przygotowywanie, w uzasadnionych przypadkach, projektów wniosków w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które w sposób rażący naruszyły przepisy prawne obowiązujące w geodezji i kartografii


 • prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (I i II instancja) i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


 • uzgadnianie projektów modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla zlecanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej prac geodezyjnych i kartograficznych w powyższym zakresie oraz opiniowanie warunków technicznych sporządzanych przez te organy w toku zlecania wykonawcom prac z zakresu geodezji i kartografii


 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej kopii zabezpieczających wojewódzkie i powiatowe bazy danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej (w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne


 • znajomość przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy


 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego


 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne


 • posiadanie obywatelstwa polskiego


 • korzystanie z pełni praw publicznych


 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny


 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia


 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne


 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu


 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa


 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych


 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dane firmowe

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj