Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie / Oferta z dnia: 19/03/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: LubartóW / lubelskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- praca poza siedzibą urzędu ( czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie ),


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, przyrządów pomiarowych, samochodu służbowego,


- oświetlenie sztuczne i naturalne,


- praca na wysokości powyżej 3 m, w narażeniu na niekorzystne czynniki atmosferyczne i stres,


- siedziba urzędu w budynku nie przystosowanym do wymogów osób niepełnosprawnych,


- praca wymagająca co najmniej dobrej sprawności psychoruchowej.

Zakres zadań

 • - prowadzenie oględzin i kontroli w zakresie właściwości PINB dot. przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB
 • - przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu właściwości nadzoru budowlanego
 • - przyjmowanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozpoczęcia i zakończenia procesu budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • - udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • - rozpatrywanie skarg i wniosków
 • - obsługa interesantów
 • - wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat B
 • bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane i przepisów powiązanych z ustawą
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • dyspozycyjność i komunikatywność.
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespoleDane firmowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj