Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Polskie Koleje Państwowe S.A. / Oferta z dnia: 01/12/2022


Oferowana praca

Stanowisko: Kierownik Projektu w Biurze Inwestycji
Miejsce pracy: KrakóW / małopolskie / Polska

Opis stanowiskaZakres czynności: • przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczenie przy bieżącej współpracy z Zespołem Projektowym, pozostałymi Wydziałami i Zespołami w Biurze Inwestycji oraz innymi biurami PKP S.A. zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych (środki własne PKP S.A., dotacja Budżetu Państwa, dotacja z funduszy UE)


 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych (SWZ, OPZ, wnioski zakupowe) dla planowanych postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac projektowych, nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) oraz na wybór wykonawców robót budowlanych, w tym realizacji w formule projektuj & buduj


 • udział w komisjach przetargowych dla zadań realizowanych przez Biuro Inwestycji, w tym weryfikacja merytoryczna ofert, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców


 • przygotowywanie wniosków na Zarząd wraz ze stosownymi uchwałami


 • stały nadzór nad postępem realizacji zleconych prac projektowych w zakresie zarówno terminowym jak i kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy oraz dokonywanie odbiorów potwierdzonych stosownymi protokołami


 • bieżący nadzór nad zgodnością realizowanych robót budowlanych z umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowym


 • udział w spotkaniach pomiędzy inwestorem a wykonawcami, w szczególności w przekazaniu placu budowy, radach budowy, odbiorach częściowych i końcowych wykonanych robót oraz odbiorach świadczonych usług


 • planowanie i realizacja zaplanowanego budżetu inwestycji w ramach poszczególnych źródeł finansowania


 • prowadzenie bieżącej korespondencji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania inwestycyjnego


 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych dotyczących płatności na rzecz wykonawców


 • przygotowanie decyzji o powołaniu Komisji odbioru końcowego i udział w pracach komisji

Wymagania

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne


 • doświadczenie zawodowe - min. 2 lata - związane z obsługą procesów inwestycyjno-budowlanych po stronie inwestora


 • znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów o finansach publicznych, kodeksu cywilnego - w zakresie koniecznym dla prowadzonych inwestycji oraz umiejętność ich analizy i wyciągania wniosków


 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office - w tym przede wszystkim programów Word, Excel


 • umiejętności analityczne


 • umiejętność pracy w zespole


 • zorientowanie na osiąganie celów, dobra organizacja pracy, egzekwowanie zobowiązań, sumienność i zaangażowanie, decyzyjność


 • umiejętność starannego redagowania pism i treści innych dokumentów związanych z prowadzonymi inwestycjami

Oferujemy

Co możemy Ci zaoferować? • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę


 • pracę w miłej atmosferze


 • dobrą lokalizację miejsca pracy


 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny


 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku


 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne


 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza


 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. PracownikówDane firmowe

Polskie Koleje Państwowe S.A.


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj