Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A / Oferta z dnia: 13/01/2021


Oferowana praca

Stanowisko: Kierownik Kontraktu
Miejsce pracy: Warszawa / mazowieckie / Polska

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna na nadzór i zarządzanie projektem: Prace na nowym projekcie w zespole GSM-R Umbrella.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie kontraktem na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia,


 • udział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej, koniecznej do udzielenia zamówienia na roboty budowlane,


 • udział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu, 


 • sporządzanie harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu,


 • weryfikowanie zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji kontraktu,


 • udział w odbiorach prac na poszczególnych etapach realizacji kontraktu,


 • uzgadnianie dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera w celu ich weryfikacji i ustalenia kwalifikowalności kosztów,


 • planowanie zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,


 • opiniowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w celu przyjęcia jej do realizacji, 


 • reprezentowanie Spółki wobec podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, elektroenergetyka, energetyka, inżynieria środowiska lub pokrewne,


 • 5 lat doświadczenia, w tym minimum 3 lata w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz 1 rok na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,


 • znajomość Prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,


 • znajomość pakietu MS Office i programu MS Project na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,


 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,


 • umiejętność analitycznego myślenia,


 • efektywność,


 • proaktywność.

Wymagania

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę


 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą


 • Opieka medyczna


 • Przyjazna i partnerska atmosfera


 • Program sportowo-rekreacyjny


 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji


 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Oferujemy

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym. Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia. 
Dane firmowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj