Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu / Oferta z dnia: 14/02/2018


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy specjalista
Miejsce pracy: Radom / mazowieckie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

- delegacje służbowe,
- praca w terenie – kontrola budowy,
- utrudnione i niebezpieczne warunki pracy w związku z nadzorowaniem budowy (np. praca na wysokości, praca w zapyleniu).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań

 • prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunków za wykonane roboty;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizację robót budowlanych;
 • sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej pod względem funkcjonalnym i wymogów technicznych;
 • przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedur przetargowych;
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji;
 • uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno-remontowych;
 • przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych;
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • znajomość obowiązujących przepisów budowlanych
 • znajomość obsługi Office
 • znajomość oprogramowania do kosztorysowania
 • znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych,
 • znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano - montażowych,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjacji
 • komunikatywność
 • odporność na stresDane firmowe

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj