Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie / Oferta z dnia: 11/01/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa / mazowieckie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
• podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
• praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
• praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• praca w pokoju wieloosobowym,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • udział w sprawach związanych z tworzeniem polityki urzędu w zakresie rozpoznania i badania podłoża gruntowego inwestycji drogowych oraz analizy i oceny ryzyka geologicznego, w tym opiniowanie opracowań i dokumentów z zakresu geologii,
 • udział w pracach związanych z tworzeniem i opiniowaniem wytycznych, instrukcji, przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) dotyczących rozpoznania podłoża inwestycji drogowych,
 • uczestnictwo w działaniach związanych oceną stosowanych przez Oddziały funkcjonujących oraz innowacyjnych metod rozpoznania podłoża,
 • uczestnictwo w działaniach związanych z prowadzeniem oraz obsługą prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie geologii oraz metod badania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał jako podłoża dróg i materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym,
 • współpraca z Wydziałami Technologii w Oddziałach GDDKiA, Departamentem Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Departamentem Zarządzania Siecią Dróg w zakresie poprawy jakości robót drogowych,
 • uczestnictwo w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem geologicznej ewidencji oraz monitoringu stateczności wybranych osuwisk na drogach krajowych.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geologiczne lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowaniu lub opiniowaniu opracowań z zakresu rozpoznania i badania podłoża gruntowego
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii i geotechniki obejmującej metodykę wierceń i sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych gruntów i skał oraz analizę i interpretację wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami;
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących geologii i geotechniki;
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kwalifikacje geologiczne kategorii IV i/lub V i/lub VI i/lub VII
 • język angielski, poziom średniozaawansowany (B1)
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Podstawowa Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Znajomość procesu przygotowania inwestycji drogowych;
 • Umiejętność korzystania z oprogramowania GIS i/lub CAD.Dane firmowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj