Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oferta z dnia: 12/06/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: SuwałKi / podlaskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na stanowisku związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie działania Rejonu lub Oddziału polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zmiennych warunkach atmosferycznych.
- praca biurowa powodująca obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych;
- konieczność prowadzenia samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które
są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,
 • Analiza wyników przeglądów podstawowych, rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich oraz określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie rocznego planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych,
 • Uzgadnianie i opiniowanie pod względem technicznym dokumentacji projektowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz udział w radach technicznych, budowy; Koordynacja przygotowań zadań mostowych oraz konsultacja i opiniowanie proponowanych zmian technologicznych na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Analiza Protokołów z przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich,
 • Udział w pracach komisji przetargowej przygotowującej dokumentację przetargową,
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych oraz rocznych w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych,
 • Administrowanie programem komputerowym SGM, ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizacja oraz archiwizacja informacji dotyczących drogowych obiektów inżynierskich.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obiektów inżynierskich,
 • ukończenie kursu w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość obsługi Pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,Dane firmowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj