Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oferta z dnia: 26/05/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Specjalista
Miejsce pracy: Poznań / wielkopolskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa, praca w terenie
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym.

Pracownikom oferujemy:

• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
• skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentów technicznych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowy, modernizacje i remonty obiektów budowlanych zapleczy technicznych Oddziału,
 • Przygotowywanie planów i określanie kosztów budowy, modernizacji i remontów obiektów zaplecza technicznego Oddziału w celu realizacji powyższych zadań zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w tym zakresie oraz racjonalnego wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele,
 • Sprawowanie nadzoru nad starannym i terminowym prowadzeniem książek obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału w celu spełnienia wymogów Prawa Budowlanego w tym zakresie,
 • Przygotowywanie dokumentów i rozliczanie robót budowlanych związanych z budową, modernizacją i remontami obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału w celu realizacji robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w tym zakresie oraz racjonalnego wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele,
 • Prowadzenie spraw podatków od nieruchomości będących w zarządzie Oddziału w celu spełniania wymogów samorządowych w zakresie zobowiązań podatkowych GDDKiA od nieruchomości,
 • Przygotowywanie, w terminach zapewniających przestrzeganie w tym zakresie prawa budowlanego, dokumentów dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przeglądów okresowych budynków,
 • Nadzór terminowego wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania przedmiarów i kosztorysowania robót remontowo – budowlanych oraz zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi
 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresie prowadzenia procesu budowlanego, znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, umiejętności w zakresie sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej,
 • wiedza w zakresie zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacje na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budownictwa ogólnego,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,Dane firmowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj